วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ฝึกทบทวนให้กับพลทหาร
                         พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓ ได้ทำการฝึกทบทวนระเบียบให้กับทหาร
                                        โดยมี พ.ท.นพดล  กุลานุสนธิ์  เป็นผู้ฝึก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น