วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ตั้งจุดตรวจ ๑๙ พ.ย.๕๕


                      เมื่อวันที่  ๑๙  พ.ย. ๕๕   กองพัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓   ได้จัดตั้งจุดตรวจจราจร    
                                              ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ    ณ  บริเวณถนนส้นหลักหน้า ม.พัน.๙

ตั้งจุดตรวจ ๑๙ พ.ย.๕๕


                      เมื่อวันที่  ๑๙  พ.ย. ๕๕   กองพัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓   ได้จัดตั้งจุดตรวจจราจร    
                                              ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ    ณ  บริเวณถนนส้นหลักหน้า ม.พัน.๙