วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การฝึกเดินทางไกลประจำเดือน พ.ค.๕๕
            เมื่อวันที่   ๒๕ พ.ค. ๕๕   กำลังพล พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร. ๓ ได้เดินทางไกลประเดือน พ.ค. ๕๕

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

พิธีตอนรับทหารใหม่ผลัดที่ ๑/๕๕
เมื่อวันที่  ๒๓  พ.ค.๕๕ กำลังพล พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓ ได้เข้าร่วมพิธีตอนรับทหารใหม่                       ผลัดที่  ๑/๕๕   และหน่วยขึ้นตรง  ณ สนามธารีฉัตร บชร.๓  โดยมี  พลตรี  การุญ  รัตนสุวรรณ          ผบ.บชร.๓ เป็นประธาน

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

จัดตั้งจุดตรวจจราจร
                                เมื่อวันที่ ๑๐,๑๔ พ.ค. ๕๕ กองพัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓  ได้จัดตั้งจุดตรวจจราจร    
                                      ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ    ณ  บริเวณถนนเส้นหลักบ้านพักของหน่วย

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ปลูกต้นมเหสักข์ สักสยามินทร์

             ผบ.พัน.สพ.กระสุน ๒๓  บชร.๓  ร่วมกับกำลังพลนายทหารนายสิบปลูกต้นมเหสักข์ สักสยามินทร์ ตามโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นมเหสักข์ สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  เมื่อวันที่  ๘  พ.ค.๕๕   ณ บริเวณ  หน้า บก.พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การฝึกยิงปืนประจำปี ๒๕๕๕          

พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓ จัดกำลังพลนายทหารเข้าร่วมการฝึกยิงปืนประจำปี ๒๕๕๕ ประเภทปืนพก           ณ สนามยิงปืนค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (๔ พ.ค.๕๕)


การฝึกเดินทางไกลประจำเดือน เม.ย.๕๕
               ๔  พ.ค. ๕๕   พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร. ๓ ได้ทำการฝึกเดินทางไกลประเดือน เม.ย. ๕๕