วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ร่วมพิธีเปิดเฉลิมพระเกียรติ
                         เมื่อวันที่  ๑๙ ก.ค.๕๕ เวลา ๑๐๐๐ น.ผู้บังคับหน่วยและกำลังพล
พัน.สพ.กระสุน ๒๓ เข้าร่วมพิธีเปิดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
                          ณ บริเวณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เรือนแพ)
                                  


วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ออกกำลังกาย ๑๑ ก.ค.๕๕
เมื่อวันที่ ๑๑  ก.ค.๕๕  พ.อ.วิทยา  เพ็งสุข ผบ.พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร. ได้นำกำลังพลออกกำลังกาย
              เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของกำลังพล  ณ บริเวณหน้า บก.พัน.สพ.กระสุน ๒๓


วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บริจาคโลหิต ณ ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓   เมื่อวันที่ ๙ ก.ค.๕๕  กำลังพล พัน.สพ.กระสุน ๒๓ ได้ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
                           เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
    สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร  ณ ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การตรวจความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัย ๒ ก.ค.๕๕


            เมื่อวันที่ ๒  ก.ค.๕๕ กำลังพล พัน.สพ.กระสุน ๒๓ ได้ร่วมพิธีเปิดการตรวจความพร้อม
                     ในการบรรเทาสาธารณภัย ณ บริเวณลาดเอนกประสงค์กองทัพภาค ๓ 
              ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดย พลตรี การุญ  รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ เป็นประธาน