วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตั้งจุดตรวจจราจร ๑๙ พ.ย.๕๕    เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๕๕  พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร. ได้ตั้งจุดตรวจจราจร ณ บริเวณถนนหลัก ม.พัน.๙

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผบ.บชร.พบปะกำลังพล 6 พ.ย.55เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๕๕  พลตรี การุณ  รัตนสุวรรณ  ผบ.บชร.๓ ได้พบปะกำลัง พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓

                    โดยมี  พ.อ.วิทยา  เพ็งสุข ผบ.พัน.สพ.กระสุน ๒๓  ร่วมตอนรับและรับฟัง