วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555

การแข่งขันกีฬายิงปืน กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 62 (24 เม.ย.55)

การแข่งขันปืนยาวอัดลม ระยะ 10 ม.(24 เม.ย.55)
พิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันยิงปืน (24 เม.ย.55)
นักกีฬายิงปืน กลุ่มที่ 3




วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

การแข่งขันกีฬายิงปืน กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 62 (23 เม.ย.55)

การแข่งขันปืนสั้นอัดลม ระยะ 10 ม.(23 เม.ย.55)
การแข่งขันปืนยาว 3 ท่า ระยะ 50 ม. (23 เม.ย.55)