วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันพ่อแห่งชาติ


                         เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๕๕  พ.อ.วิทยา  เพ็งสุข ผบ.พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓  

                                       ร่วมทำบุญตักบาตร และถวายพระพรชัยมงคล

                           เนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  วันพ่อแห่งชาติ

                                        ณ บริเวณ  หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๓ ธ.ค.๕๕
     เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๕   พ.อ.วิทยา  เพ็งสุข ผบ.พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓ และกำลังพล

พัน.สพ.กระสุน ๒๓ ได้ร่วมพิธีปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหราช

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตั้งจุดตรวจจราจร ๑๙ พ.ย.๕๕    เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๕๕  พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร. ได้ตั้งจุดตรวจจราจร ณ บริเวณถนนหลัก ม.พัน.๙

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผบ.บชร.พบปะกำลังพล 6 พ.ย.55เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๕๕  พลตรี การุณ  รัตนสุวรรณ  ผบ.บชร.๓ ได้พบปะกำลัง พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓

                    โดยมี  พ.อ.วิทยา  เพ็งสุข ผบ.พัน.สพ.กระสุน ๒๓  ร่วมตอนรับและรับฟัง

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตั้งจุดตรวจจราจร ๑๗ ต.ค.๕๕
    เมื่อวันที่  ๑๗  ต.ค.๕๕ เวลา ๑๕๐๐ พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓  จัดกำลังพล ตั้งจุดตรวดจราจร
      บริเวณประตูหลังค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  โดยมี ร.ท.พิภพ   อินนะปุสะ เป็นหัวหน้าชุดตรวจ

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ฝึกทบทวนให้กับพลทหาร
                         พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓ ได้ทำการฝึกทบทวนระเบียบให้กับทหาร
                                        โดยมี พ.ท.นพดล  กุลานุสนธิ์  เป็นผู้ฝึก

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

เดินทางไกลประจำเดือน ก.ย.๕๕


 เมื่อวันที่   ๒๘ ก.ย. ๕๕   กำลังพล พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร. ๓ ได้เดินทางไกลประเดือน ก.ย. ๕๕

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

ด้วยรักผูกพัน ๒๗ ก.ย.๕๕


                  เมื่อวันที่  ๒๗  ก.ย.๕๕  พ.อ.วิทยา  เพ็งสุข  ผบ.พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓
  ได้จัดเลี้ยงให้กับผู้ที่เกษียนอายุราชการก่อนหนด  ณ แหล่งรวมราชการพัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓
       

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

อบรมนายทหาร นายสิบ เรื่อง ยาเสพติดให้โทษ


พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓ ได้มีการจัดอบรมนายทหาร นายสิบ  เรื่อง ยาเสพติดให้โทษ
  โดยมี ร.อ.เอกชัย  สุขพิมาย  นายทหารฝ่ายยุทธการและการข่าว เป็นผู้บรรยาย  
เมื่อ วันที่  ๑๑ ก.ย.๕๕    บริเวณแหล่งร่วมสมาคมข้าราชการ พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

ตั้งจุดตรวจจราจร
                         เมื่อวันที่ ๑๙  ก.ย. ๕๕    พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓  ได้จัดตั้งจุดตรวจจราจร    
                                                           ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ    ณ  บริเวณ กองพันทหารม้าที่  ๙ 

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

พิธีเปิดการฝึกครูทหารใหม่ผลัดที่ ๒/๕๕


เมื่อวันที่   ๑๘ ก.ย. ๕๕    พ.อ.วิทยา  เพ็งสุข  ผบ.พัน.สพ.กระสุน ๒๓  บชร.๓ 
ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกครูทหารใหม่ผลัดที่ ๒/๕๕
  หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ ๑ บชร.๓  โดยมี พล.ต.การุณ  รัตนสุวรรณ  ผบ.บชร.๓ เป็นประธาน

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

กำลังพล พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓  ได้จัดกำลังพล ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
   ในเขตพื้นที่ อ.ศรีสำโรง และ อ.สวรรคโลก  จว.สุโขทัย  เมื่อวันที่  ๑๖ - ๑๘  กันยายน ๒๕๕๕

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

กำลังพลพัน.สพ.กระสุน ๒๓ ช่วยเหลือน้ำท่วม จว.สุโขทัย


             กองพัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓  ได้จัดกำลังพล ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
                         พื้นที่ จว.สุโขทัย  เมื่อวันที่  ๑๒ - ๑๔  กันยายน ๒๕๕๕