วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตั้งจุดตรวจจราจร ๑๗ ต.ค.๕๕
    เมื่อวันที่  ๑๗  ต.ค.๕๕ เวลา ๑๕๐๐ พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓  จัดกำลังพล ตั้งจุดตรวดจราจร
      บริเวณประตูหลังค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  โดยมี ร.ท.พิภพ   อินนะปุสะ เป็นหัวหน้าชุดตรวจ

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ฝึกทบทวนให้กับพลทหาร
                         พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓ ได้ทำการฝึกทบทวนระเบียบให้กับทหาร
                                        โดยมี พ.ท.นพดล  กุลานุสนธิ์  เป็นผู้ฝึก