วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันพ่อแห่งชาติ


                         เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๕๕  พ.อ.วิทยา  เพ็งสุข ผบ.พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓  

                                       ร่วมทำบุญตักบาตร และถวายพระพรชัยมงคล

                           เนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  วันพ่อแห่งชาติ

                                        ณ บริเวณ  หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๓ ธ.ค.๕๕
     เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๕   พ.อ.วิทยา  เพ็งสุข ผบ.พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓ และกำลังพล

พัน.สพ.กระสุน ๒๓ ได้ร่วมพิธีปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหราช

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตั้งจุดตรวจจราจร ๑๙ พ.ย.๕๕    เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๕๕  พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร. ได้ตั้งจุดตรวจจราจร ณ บริเวณถนนหลัก ม.พัน.๙

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผบ.บชร.พบปะกำลังพล 6 พ.ย.55เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๕๕  พลตรี การุณ  รัตนสุวรรณ  ผบ.บชร.๓ ได้พบปะกำลัง พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓

                    โดยมี  พ.อ.วิทยา  เพ็งสุข ผบ.พัน.สพ.กระสุน ๒๓  ร่วมตอนรับและรับฟัง

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตั้งจุดตรวจจราจร ๑๗ ต.ค.๕๕
    เมื่อวันที่  ๑๗  ต.ค.๕๕ เวลา ๑๕๐๐ พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓  จัดกำลังพล ตั้งจุดตรวดจราจร
      บริเวณประตูหลังค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  โดยมี ร.ท.พิภพ   อินนะปุสะ เป็นหัวหน้าชุดตรวจ

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ฝึกทบทวนให้กับพลทหาร
                         พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓ ได้ทำการฝึกทบทวนระเบียบให้กับทหาร
                                        โดยมี พ.ท.นพดล  กุลานุสนธิ์  เป็นผู้ฝึก